menu

Alkohol – ważna kwestia dla zdrowia kobiety

Opublikowano: 20 czerwca 2021

Statystyki pokazują, że w dalszym ciągu znacznie więcej mężczyzn spożywa w nadmiernych ilościach alkohol, to mimo to kobiety są bardziej narażone na jego destrukcyjne działanie i szybsze uzależnienie. Dowodem na to może być fakt, że w momencie kiedy obie płcie spożyją taką samą dawkę identycznego napoju alkoholowego, to u kobiety zaobserwuje się większy wzrost jego stężenia we krwi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, iż kobiecy organizm posiada mniejszą ilość tkanki mięśniowej oraz mniej wody w organizmie. Alkohol miesza się z wodą, więc w przypadku kobiet, spożywana dawka jest mniej rozcieńczona, przez co są bardziej narażone na np. uszkodzenia narządów wewnętrznych przez alkohol, a także dochodzi do nich szybszym tempie.

Okres rozrodczy

Nadmierne spożywanie alkoholu w przypadku płci pięknej w negatywny sposób wpływa na funkcje rozrodcze na każdym etapie życia. Niektóre badania sugerują, że osoby w okresie dorastania eksponując się w sposób regularny na działanie alkoholu zaburzają swój rozwój ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego tempa i postępu w dojrzewaniu płciowym. W przeprowadzonych badaniach opracowano wnioski świadczące o tym, iż cykl menstruacyjny i wszelkie funkcje rozrodcze zostają zaburzone. Tym samym nadużywanie alkoholu, jak i samo uzależnienie od niego obniża płodność, zwiększa ryzyko poronień w przyszłości, a także warunkuje problemy zdrowotne płodu i jego niepełnosprawność.

Alkoholowy zespół płodowy

W momencie kiedy ciężarna sięga po alkohol, u jej płodu dochodzi do kontaktu z alkoholem, który powoduje wystąpienie niepełnosprawności u takiego dziecka. Między innymi obserwuje się deficyty uwagi, nadaktywność, problemy z pamięcią, zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny. Najpoważniejszym jednak skutkiem narażania nienarodzonego dziecka na działanie etanolu jest warunkowanie wystąpienia alkoholowego zespołu płodowego, zwanego inaczej FAS. Można go zdiagnozować poprzez charakterystyczne rysy twarzy, spowolniony wzrost, znaczne problemy z procesem uczenia się i zapamiętywania, a także zaburzenia zachowania. Należy podkreślić, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaką można bezpiecznie spożywać w ciąży bez ryzyka wystąpienia zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju płodu. Tym samym nawet jednorazowa, niewielka dawka spożytego napoju procentowego może znacząco przyczynić się do pojawienia się pewnych schorzeń w przyszłości dziecka. Z tego powodu kobieta spodziewająca się potomka powinna bezwzględnie przestrzegać zasad abstynencji.

Alkohol a starsze kobiety

Kobiety w okresie menopauzy, kiedy jajniki przestają pracować, kobieta odczuwa różne objawy i symptomy związane ze spadkiem produkcji hormonów steroidowych, a także utratą ochronnego działania estrogenów przeciwko osteoporozie oraz wieńcowej choroby serca. Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety w starszym wieku oddziałuje na ich organizm dwojako. Przede wszystkim dewastuje działanie narządów wewnętrznych, szczególnie uszkadzając wątrobę, mózg i przewód pokarmowy. Dodatkowo pośrednio zwiększa szansę na wystąpienie różnych chorób, które związane są ze zmianą stężenia płciowych hormonów steroidowych. Należy pamiętać, że poziom zniszczeń jakie doświadcza organizm kobiety związany jest zarówno ze wzorcem picia, jak i ilością spożywanego alkoholu.

Choroby serca

Co ciekawe, część przeprowadzonych badań na temat wpływu alkoholu na kobiety spożywające napoje procentowe przed okresem menopauzy od małych do umiarkowanych dawek, mogą posiadać zwiększone stężenie estrogenu i produktów jego metabolizmu we krwi, który wykazuje działanie obronne przed chorobą wieńcową. Zazwyczaj niewiele kobiet choruje na nią przed menopauzą, jednak po niej ryzyko rośnie. Część badań sugeruje, że niewielkie spożycie alkoholu zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Sam proces tej zależności nie jest do końca znany, jego oddziaływanie w dalszym ciągu jest niejasne. Przypuszcza się, że może mieć to związek z obniżaniem poziomu złego cholesterolu LDL przez alkohol, a zwiększanie dobrego, czyli HDL. Dodatkowo we krwi zmniejsza się ilość zakrzepów i lepkości płytek, które są niewielkimi komórkami odgrywającymi istotną rolę w tworzeniu tych zakrzepów. Z drugiej strony należy pamiętać, że są to w dalszym ciągu spekulacje i przypuszczenia. Udowodniono także, że nadmierne spożywanie napojów alkoholowych uszkadza serce i naczynia krwionośne.

Choroby kości

Osteoporoza polega na obniżonej masie kości, przez co ich łamliwość i podatność na wszelkie pęknięcia jest znacznie zwiększona. Przyjmuje się, że blisko połowa kobiet po 50 roku życia doświadcza złamań związanych z osteoporozą. Część z przeprowadzonych badań medycznych sugeruje, że zdroworozsądkowe spożywanie niewielkich dawek alkoholu zwiększa masę i gęstość kości mineralnej, przez co ryzyko złamania kończyn po menopauzie jest mniejsze. Należy jednak zwrócić uwagę, że przytoczone badania wskazują na pogorszenie się stanu kości w momencie spożywania nadmiernych ilości napojów alkoholowych. Szczególnie dotkliwe jest to dla młodych kobiet, które bez większych zahamowań wpijają znaczne ilości etanolu, przez co szkodzą zdrowiu nie tylko własnego układu kostnego, ale i stwarzają ogólne zagrożenie dla swojego ciała. Dodatkowo przyjmuje się, że w większości przypadków destrukcyjnego działania alkoholu nie można całkowicie cofnąć, nawet jeżeli dana osoba zdecyduje się na abstynencję.

Ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w układzie kostnym zwiększają także inne czynniki, które wiążą się ze stylem życia. Zalicza się tutaj palenie tytoniu. Zauważono zależność – osoby, które uzależnione są od alkoholu równie często palą papierosy. Współwystępowanie obu tych szkodliwych nawyków znacząco zwiększa zagrożenie chorobą.

Pamięć i funkcjonowanie mózgu

U osób starszych najpowszechniejszą formą dysfunkcji mózgu jest choroba Alzheimera, tożsama z formą demencji. Cechą charakterystyczną tej przypadłości są pogłębiające się zmiany zdolności poznawczych. Taka osoba często doświadcza zaników pamięci oraz wahań nastroju. Szacuje się, że na świecie z powodu tej przypadłości cierpi więcej kobiet niż mężczyzn. Jedną z przyczyn może być fakt, iż kobiety żyją dłużej. Należy pamiętać, że nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do powstawania deficytów pamięciowych. Tym samym uznaje się, że alkohol może podnosić ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera lub pogarszać stan danej osoby. Warto wspomnieć, że płeć piękna jest bardziej podatna na uszkodzenia mózgu i układu nerwowego wywołane działaniem alkoholu. W kwestii spożywania zdroworozsądkowych dawek napojów procentowych zdania badaczy dotyczących ewentualnych korzyści wynikających z ich konsumpcji są podzielone. Część badaczy twierdzi, że nie ma jednoznacznych dowodów, które mogłyby poświadczać negatywne oddziaływanie alkoholu na mózg. Istnieją również takie osoby, które twierdzą, iż nawet najmniejsza dawka etanolu niekorzystnie działa na organizm człowieka. Są również tacy, którzy twierdzą, że umiarkowana konsumpcja alkoholu może chronić naczynia krwionośne w mózgu, tak jak to dzieje się w przypadku serca i choroby wieńcowej.

Stosowanie wyników badań w praktyce

Ważnym aspektem w prowadzeniu działań antyalkoholowych jest stan wiedzy lekarzy na temat wpływu alkoholu na ogólny stan zdrowia kobiet. Jest to o tyle istotne, że warunkuje skuteczną opiekę lekarską, dostosowaną indywidualnie do konkretnego przypadku. Z tego powodu należy wyważyć korzyści i zagrożenia płynące z konsumpcji alkoholu.

«
»