menu

Dwanaście kroków Anonimowych Alkoholików 

Opublikowano: 2 grudnia 2022

Program “Dwunastu kroków Anonimowych Alkoholików” został opracowany na podstawie przeżyć alkoholików, którzy podjęli leczenie. To zbiór zasad, które mają na celu pomoc w walce z chorobą oraz ułatwiać pozostawanie w trzeźwości. 

Dwanaście kroków Anonimowych Alkoholików

 1. Krok pierwszy – to przyznanie się, że jest się bezsilnym wobec alkoholu. To również stanięcie w prawdzie i powiedzenie, że to nie ja sam kieruje własnym życiem a alkohol.
 2. Krok drugi – to wiara, że Siła Wyższa może przywrócić choremu zdrowy rozsądek 
 3. Krok trzeci – to podjęcie decyzji o oddaniu własnego życia oraz woli Bogu. Bóg postrzegany przez każdego może być w inny sposób. 
 4. Krok czwarty – to moralny rachunek sumienia
 5. Krok piąty – to przyznanie się do popełnionych błędów przed Bogiem, sobą samym oraz bliskimi
 6. Krok szósty – to gotowość, aby Bóg jakkolwiek rozumiany zabrał złe cechy charakteru jednostki
 7. Krok siódmy – to pokorna prośba do Boga o usunięcie braków jednostki
 8. Krok ósmy – to wykonanie listy osób, które kiedykolwiek i jakkolwiek zostały skrzywdzone. To również czas, w którym jednostka nabywa gotowość do zadośćuczynienia swoich czynów osobom, które skrzywdziła
 9. Krok dziewiąty – to podjęcia działania w celu zadośćuczynienia szkód wyrządzonym wszytskim osobom skrzywdzonym. Nie podejmuje się próby zadośćuczynienia swoich czynów, kiedy mogłoby to skrzywdzić kogokolwiek
 10. Krok dziesiąty – stałe prowadzenie moralnego rachunku sumienia oraz bieżące przyznawanie się do błędów
 11. Krok jedensasty – to czas modlitwy i medytacji do Boga, w którym jednostka wzmacnia relację z Bogiem. Podczas modlitwy prosiły, aby mogła poznać wolę, jaką Bóg dla niej przygotował oraz aby otrzymała siły na jej spełnienie
 12. Krok dwunasty – w efekcie przejścia Dwunastu Kroków i duchowego przebudzenia jednostka stara się nieść to przesłanie innych osobom z chorobą alkoholową. To także starania jednostki, aby stosować wszystkie Kroki w swoich czynach i myślach

Członkowie grup Anonimowych Alkoholików podkreślają, że realizacja Dwunastu kroków wymaga stałej pracy i wysiłku. Stosowanie się do powyższych zasad ma wyrobić w uczestnikach zmianę dotychczasowych nawyków. Dwanaście kroków AA ma również pomóc w spojrzeniu na własne JA z innej perspektywy. To poznanie świata i siebie na nowo, to zmiana utartych i dobrze znanych schematów działania na nowe, lepsze, społecznie akceptowalne zachowania i czyny. Stosowanie zbioru dwunastu zasad może pomóc jednostce uwolnić się od nałogu. Ich realizacja pomaga osobie chorej wytrwać w stanie trzeźwości. To szansa dla chorych, aby podjęli próbę zdrowego i spokojnego życia bez alkoholu. 

Charakterystyka mityngów Anonimowych Alkoholików

Mityngi Anonimowych Alkoholików to regularne spotkania grupy, która jest dla siebie wsparciem w procesie trzeźwienia oraz utrzymania stanu abstynencji. Są to w pełni dobrowolne spotkania, które odbywają się regularnie o określonej porze. Mityngi Anonimowych Alkoholików to bezpieczna przestrzeń, w której uczestnicy mogą czuć się całkowicie swobodnie. Każda z osób może dobrowolnie zabrać głos podczas spotkania i opowiedzieć swoją historię. To miejsce, w którym uczestnicy mogą podzielić się z uczestnikami trudnościami dnia codziennego oraz towarzyszącymi im myślami o alkoholu. Uczestnicy wspierają się wzajemnie, okazują zrozumienie i wiarę, że uda się wyjść z nałogu i pozostać w stanie trzeźwości na długie lata. Wzajemne wsparcie oraz doświadczanie podobnych trudności jest bardzo skuteczną metodą w walce z chorobą alkoholową. 

Najczęściej na mityngi Anonimowych Alkoholików trafiają osoby, które rozpoczęły leczenie w ośrodkach leczenia uzależnień a teraz kontynuują proces leczenia i utrzymania trzeźwości. Jednostka wraz z opiekunem określa własne cele w kontekście Dwunastu kroków AA i dąży do ich realizacji. 

Realizacja Dwunastu kroków Anonimowych Alkoholików ma pomóc osobie w procesie leczenia utrzymać stan trzeźwości. Przez program Dwunastu kroków jednostka jest prowadzona przez Sponsora. Sponsor to osoba posiadająca długi okres trwania w trzeźwości. Doświadczenie Sponsora oraz sumienność jednostki pomagają jej utrzymać stan trzeźwości. Jednostka przy pomocy Sponsora spisuje swoje cele i postanowienia. Pisze pytania i szuka na nie odpowiedzi. Przechodzi pod okiem Opiekuna proces Dwunastu kroków. 

Sponsor odgrywa bardzo ważną rolę w realizacji Programu Dwunastu kroków AA. Jego praca jest nieodpłatna, polega na wsparciu, służeniu radą i pomocy jednostce, któa dopiero rozpoczyna leczenie choroby alkoholowej. Jednak Sponsor wkładając dużo do tej relacji również sam czerpie z niej korzyści. Mianowicie stale utwierdza się w swojej decyzji o utrzymaniu trzeźwości. Każdy sponsor ma również swojego sponsora, z którym może się kontaktować i który pomaga mu przechodzić przez różne trudności. 

Dwanaście tradycji Anonimowych Alkoholików

 1. Wspólne dobro Anonimowych Alkoholików zależy od całej społeczności. Proces zdrowienia zależy od całej społeczności Anonimowych Alkoholików oraz ich jedności
 2. Osoby przewodzące grupą AA są jedynie sługami, jedynym autorytetem jest Bóg jakkolwiek jest On rozumiany
 3. Aby należeć do grupy Anonimowych Alkoholików należy spełnić jeden warunek – jest to chęć zaprzestania spożywania alkoholu
 4. Każda z grup powinna być niezależna we wszystkich sprawach. Ta zasada nie obowiązuje, kiedy chodzi o całą społeczność AA 
 5. Celem każdej grupy jest niesienie pomocy i słów otuchy osobie, która nadal cierpi z powodu choroby alkoholowej
 6. Członkowie grup Anonimowych Alkoholików nie powinni mieć między sobą ani instytucją długów finansowych
 7. Grupy Anonimowych Alkoholików powinny być samowystarczalne. Nie zaleca się przyjmowania datków z zewnątrz
 8. Możliwe jest zatrudnianie niezbędnych pracowników, jednak służba AA powinna mieć charakter służby honorowej
 9. Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się organizacją
 10. Członkowie AA nie wypowiadają się na temat problemów spoza wspólnoty, tak aby ich nazwisko i wypowiedzi nie wpłynęły źle na postrzeganie AA
 11. Należy pamiętać o anonimowości w radio czy prasie
 12. Anonimowość ma przypominać o tym, że zasady są pierwsze przed osobistymi ambicjami

Podczas procesu trzeźwienia osoba z chorobą alkoholową nadal może odczuwać głód alkoholowy chociaż nie spożywa już alkoholu. Aby nauczyć się mu zapobiegać należy dokładnie go poznać. Zaleca się, aby zaobserwować sytuację oraz miejsca, w których występuję i unikać tych czynności. W celu utrzymania abstynencji lekarz może zalecić podanie wszywki alkoholowej. Należy pamiętać, że jest to terapia dostępna dla osób, które podjęły świadomą decyzję o utrzymaniu trzeźwości. Chirurg wszczepia podskórnie od 8 do 10 tabletek, które wydzielają substancję czynną do krwioobiegu. Substancja ta w połączeniu nawet z najmniejszą ilością alkoholu powoduje bardzo złe samopoczucie jednostki. Objawy takie jak wymioty, nudności, bóle głowy, zawroty głowy czy kołatanie serca mają trwale zniechęcić jednostkę do spożywania alkoholu. W utrzymaniu stanu trzeźwości pomagają też mityngi grup Anonimowych Alkoholików. Wsparcie osób zmagających się z tym samym problemem daje duże rezultaty. 

«
»